Felülvizsgálat menete - Pócsi P. Zoltán - Energetikai tanúsító, villamos felülvizsgáló - UNREGISTERED VERSION

Go to content

Main menu

Felülvizsgálat menete

Érintésvédelem

Épületek villamos berendezéseinél alapvetően kétféle érintésvédelmi szabványossági felülvizsgálatot különböztetünk meg:

 

1. Beüzemelés előtti, első felülvizsgálatEz a tipusú vizsgálat szükséges, villamos berendezés feszültség alá helyezése előtt, javítás, átalakítás után, illetve akkor is, ha nem áll rendelkezésre előző érintésvédelmi minősítő irat.

A felülvizsgálat során a következő munkafolyamatok történnek:

- Villamos hálózat feltérképezése
- Érintésvédelmi módok ellenőrzése szemrevételezéssel, működési próbával
- Szemrevételezés elosztódobozokban, végáramkörökben
- Csatlakozások ellenőrzése az elosztódobozokban, szerelvényekben
- Minden hálózati végpont mérése vagy szemrevételes ellenőrzése (dugaszolóaljzatok, lámpák, beépített berendezések)

 

2. Időszakos felülvizsgálatIdőszakos felülvizsgálat szükséges a jogszabályok, valamint a KLÉSZ által előírt gyakorisággal, azonban ez a tipusú felülvizsgálat csak akkor elfogadott, ha rendelkezésre áll az előző, valamint az első minősítő irat.

Időszakos felülvizsgálatnál a hálózat feltérképezése, a védelem kialakításának módja nem képezi a vizsgálat tárgyát, mivel amennyiben nem történt a berendezésen átalakítás, javítás, a vizsgálat alapjául elfogadható a legutóbbi minősítő irat. Ilyenkor az előző minősítő iratban foglaltak szúrópróbaszerúen ellenőrizendők.

A felülvizsgálat során a következő munkafolyamatok történnek:

- Védelmi berendezések működőképességének ellenőrzése
- Minden hálózati végpont mérése vagy szemrevételezése (dugaszolóaljzatok, lámpák, beépített berendezések)
A vizsgálatok során elkerülhetetlen a hálózat egyes részeinek, esetlegesen teljes egészének feszültségmentesítése, ez azonban csak rövid ideig szükséges.

Amennyiben elkészült a villamos berendezések vizsgálata és mérése, érintésvédelmi minősítő irat készül, ez azonban már saját telephelyen történik, pár napos határidővel.


 
Back to content | Back to main menu